CRUISER FARMA

De Cruiser Farma opbouw is de lichtste en zuinigste gecertificeerde Farma koelopbouw die in het 3.5 tot 5 ton segment verkrijgbaar is.
De Cruiser Farma voldoet aan de nieuwe richtlijn voor GDP (Good Distribution Practices) van medicijnen voor consumentengebruik. Deze richtlijn is inmiddels wettelijk verplicht. Afhankelijk van de vervoerde farmaceutische producten (vaccins, medicijnen, etc.) is het temperatuurbereik vastgelegd.
De koeltemperatuur moet, als de deuren van de koelopbouw max 6 keer per uur worden geopend, tussen vastgelegde onder- en bovengrenzen blijven. De temperatuur in de opbouw dient continu geregistreerd te worden.